Karta Stałego Klienta


Po każdej usłudze powyżej 40 zł Klient/ka otrzymuje pieczątkę z wpisaną kwotą.

Po szóstym zabiegu wszystkie usługi sumujemy i Klient/ka otrzymuje rabat na wybrany zabieg w wysokości:


300 zł – 600 zł / 10%

900 zł -1200zł / 20%


Jeśli klient / klientka odbywa kilka usług w ciągu jednego dnia, otrzymuje pieczątkę z kwotą najwyższej usługi.

Nie łączy się z innymi promocjami.